Zwracamy uwagę na dokładne obsypywanie ścianek w stropodachu oraz nie zasypywanie kratek wentylacyjnych w stropodachu.Kliknij aby powiększyćDla stropodachu, w którym zastosowano izolację z granulatu sporządzamy protokół odbioru podając następujące informację:

• lokalizację obiektu i jego właściciela (administratora),
• nazwę zastosowanego materiału,
• datę wykonania prac,
• nazwę firmy wykonującej izolację,
• masę zużytego materiału (kg),
• powierzchnię docieplonego stropodachu (m²),
• średnią grubość izolacji (mm),
• średnią gęstość wykonanej warstwy izolacji (kg/m³).